I. S. Rivers 2018

3. medzinárodná konferencia "I. S. Rivers - integrative sciences and sustainable development of rivers" sa uskutoční

4. - 8. júna 2018

v Lyon, Francúzsko.

 

Termín na predloženie abstraktov príspevkov je predĺžený do 27.11.2017.

Viac informácií nájdete na stránkach: http://www.graie.org/ISRivers/a_index.php