Tunely a podzemné stavby 2018

Slovenská tunelárska asociácia Vám oznamuje, že s cieľom informovať širokú odbornú verejnosť o aktuálnom dianí v oblasti plánovania, vý­stav­by a prevádzky podzemných stavieb organizuje

v termíne 23. - 25.5.2018 v Žiline

konferenciu Tunely a podzemné stavby 2018.

Záštitu nad podujatím prevzali Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Hlavné témy konferencie

◗ Navrhovanie a realizácia podzemných stavieb
◗ Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
◗ Geotechnický prieskum a monitoring
◗ Technické vybavenie a zabezpečenie prevádzky podzemných stavieb
◗ Zmluvné vzťahy a manažment rizík

Viac informácií nájdete na adrese:  www.tps2018.sk