Priehradné dni 2018

Udalosť roka v priehradnom staviteľstve v SR a ČR

Medzinárodná odborná konferencia z oblasti priehradného staviteľstva "Priehradné dni 2018" sa bude konať

v termíne 24. - 26.10.2018,

v Bratislave, v hoteli Bratislava.

 

Viac informácií je uvedených v priloženom cirkulári a na internetových stránkach https://www.svp.sk/sk/pd2018/