TKZ 2019

XVIII. Medzinárodná konferencia o dohľade nad priehradami v Poľsku (Kłodzka Valley) s podnázvom "Monitorovanie a bezpečnosť vodných stavieb" sa bude konať v termíne 10. - 13. septembra 2019.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.