14. Slovenská geotechnická konferencia

Katedra geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenská geotechnická spoločnosť Vás pozývajú na 14. Slovenskú geotechnickú konferenciu s medzinárodnou účasťou „VPLYV STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE“, ktorá sa bude konať v dňoch 27. a 28. mája 2019 v Bratislave.

Témy:

 

1. Prírodné podmienky ovplyvňujúce inžiniersku činnosť.

2. Interakcia stavebného diela s prírodným prostredím.

3. Význam geotechnického monitoringu pre spoľahlivú funkciu stavieb.