52. Konferencia vodohospodárov v priemysle

52. Konferencia vodohospodárov v priemysle

sa bude konať v dňoch 8. - 10. novembra 2021

v hoteli Sitno vo Vyhniach.

 

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.