INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2022 – ZOSUVY A RIZIKÁ SPOJENÉ SO ZMENAMI KLÍMY

Odborný seminár spojený s exkurziou, ktorý organizuje Slovenská asociácia inžinierskych geológov, spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Katedrou geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Katedrou inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave:

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2022 – ZOSUVY A RIZIKÁ SPOJENÉ SO ZMENAMI KLÍMY

sa bude konať v dňoch 15. až 16. 6. 2022 (17. 6. – odborná exkurzia) vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách (miesto konania bude upresnené neskôr).