ICOLD Annual Meeting 2023

Výročné stretnutie ICOLD-u v roku 2023

Výročné stretnutie ICOLD-u (Medzinárodná komisia pre veľké priehrady) v roku 2023 sa uskutoční:

Kde: Gothenburg, Švédsko

Kedy: 11. - 15. júna 2023

Viac informácií nájdete na adrese: https://icold-cigb2023.se/