14. Slovenská geotechnická konferencia

Riešenie geotechnických úloh v storočí klimatických zmien

 

V dňoch 15. - 16. júna 2023 organizuje Katedra geotechniky SvF Slovenskej technickej univerzity Bratislava, v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, geotechnickú konferenciu vo Vysokých Tatrách. Miesto konania konferencie bude známe po skončení verejného obstarávania.

Témy konferencie:

1. Zosuvy a riziká spojené s klimatickými zmenami

2. Geotechnické konštrukcie v dopravnom staviteľstve

3. Zakladanie v náročných inžiniersko-geologických pomeroch

4. Geotechnické konštrukcie vodohospodárskych stavieb

 

Registrácia abstraktov do 10.2.2023,

Vypracovanie príspevkov do 1.5.2023.

 

 

 

Viac informácií nájdete na adrese: Konferencie a semináre - Stavebná fakulta STU v Bratislave (stuba.sk)