Vodné dielo Dobšiná je neoddeliteľnou súčasťou hydroenergetickej vodohospodárskej sústavy Palcmanská Maša – Vlčia dolina – Dobšiná. Prvé dve boli vybudované v rokoch 1948  –  1954. Nádrž Dobšiná bola vytvorená neskôr, v rokoch 1957 – 1960, ako vyrovnávacia nádrž pod Vlčou dolinou, aby eliminovala rozkolísanosť prietokov v Dobšinskom potoku, spôsobených výrobou špičkovej elektrickej energie. Nádrž je vytvorená nízkou sypanou priehradou so svahovým (plášťovým) tesnením. Toto v ľavostrannej časti hrádze tvorí stabilizovaná zemina, v pravej časti fólia PVC. Napriek tomu, že sa jedná o vodné dielo, ktoré svojimi parametrami nespadá do registra ICOLD, je v ňom zaradené. Zásluhu na tom má práve skutočnosť, že na tejto priehrade bola syntetická fólia ako tesniaci prvok v priehradnom staviteľstve použitá po prvý krát na svete. Fólia PVC je hrúbky 0,9 mm, obojstranne chránená špeciálne tvarovanými betónovými panelmi a vrstvami nepieskovanej lepenky.  Jej spoľahlivú funkciu potvrdila aj komplexná revízia, ktorá sa na vodnej stavbe konala po 40-tich rokoch jej prevádzky. Funkciu vodnej stavby zabezpečuje funkčný objekt, nachádzajúci sa v strede údolia. Skladá sa z dnového výpustu (dve oceľové potrubia) a ovládaného korunového bezpečnostného priepadu so spoločným betónovým vývarom.