Ak sa chcete stať členom Slovenského priehradného výboru, vyplňte túto prihlášku pdf za člena priehradného výboru a zašlite na adresu Ing. Peter Panenka, e-mail:  peterpanenka(zav)gmail.com alebo Ing. Henrich Kopál, e-mail:  en.vah(zav)svp.sk.