Správy a buletiny

   

1 Správa zo zahraničnej cesty - Beijing, Čína 09.2000 pdf
2 Správa zo zahraničnej cesty - Nórsko, Švédsko, Dánsko 06.2001 pdf
3 Správa zo zahraničnej cesty - Dresden, Nemecko 09.2001 pdf
4 Správa zo zahraničnej cesty - Foz de Iguassu, Brazília 09.2002 pdf
5 Správa zo zahraničnej cesty - Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko 10.2002 pdf
6 Správa zo zahraničnej cesty - Seoul, Južná Kórea 05.2004 pdf
7 Buletin 11 - Anglicko a Škótsko 2005 09.2005 pdf
8 Buletin 12 05.2006 pdf
9 Buletin 13 - Španielsko 2006 06.2006 pdf
10 Buletin - Priehradné dni 2006 - Piešťany 04.2006 pdf
11 Buletin 14 08.2006 pdf
12 Buletin 15 - Správa o činnosti roku 2007 01.2008 pdf
13 Buletin 16 - Exkurzia po vodných dielach v Bulharsku v roku 2008 05.2008 pdf
14 Buletin 17 - Správa o činnosti v roku 2008 11.2008 pdf
15 Buletin 18 - PRE EXKURZIU VODOHOSPODÁROV NA VODNÉ DIELA V SLOVINSKU 28.2.2009 pdf
16 Buletin 19 03.2010 pdf
17 Buletin 20 - INFORMÁCIE Z 23. SVETOVÉHO KONGRESU ICOLD
V BRAZÍLII
06.2010 pdf
18 Buletin 21 - Správa o činnosti za rok 2010 11.2010 pdf
19 Buletin 22 - Exkurzia po vodných dielach v Taliansku 2011 09.2011 pdf
20 Buletin 23 02.2011 pdf
21 Kongres ICOLD Kyoto 2012 2012
pdf
Buletin 24 03.2013 pdf
22Buletin 252013 pdf
22Buletin 2603. 2014 pdf
23Buletin 2703. 2015pdf
24Buletin 2808. 2015 pdf
25Buletin 2903. 2016pdf
26Buletin 3003. 2017pdf
27Buletin 3109.2017pdf