Zoznam slovenských priehrad registrovaných v ICOLD

Názov vodnej stavby 

Rok ukončenia

výstavby

Názov

toku 

Výška hrádze

nad ZŠ (m)

Celkový objem

nádrže (.1000 m3)

VEĽKÁ KOLPAŠSKÁ  (BANSKÝ STUDENEC )  1731Jasenica14,2799
BÁTOVCE1968Jablonianka131 060
BEŠEŇOVÁ 1975Váh1310 730
BOLERÁZ1965Trnávka132 464
BUKOVÁ1963Hrudka151 420
BUKOVEC I.1965Ida172 190
BUKOVEC II.1976Ida5623 400
ČIERNY VÁH - dolná nádrž1982Čierny Váh175 100
ČIERNY VÁH - horná nádrž1982Čierny Váh423 850
GABČÍKOVO - ČUNOVO1992-95Dunaj18195 581
DOBŠINÁ 1960Dobšinský potok10229
DOLNOHODRUŠSKÁ1744Hodruša22641
DRAHOVCE - MADUNICE1959-61Váh2212 500
DUBNÍK  II.1973Kostolnik151 110
HORNÉ OREŠANY1992Parná171 618
HRIČOV-MIKŠOVÁ-POVAŽSKÁ BYSTRICA1962-63Váh198 467
HRIŇOVÁ1965Slatina517 380
KLENOVEC1973Klenovská Rimava36,58 431
KOČKOVCE-LADCE-ILAVA-DUBNICA-SKALKA1936-49-56Váh102 020
KOZMÁLOVCE1988Hron243 230
KRÁĽOVÁ1985Váh3465 470
KRPEĽANY - SUČANY -LIPOVEC 1957-58-60Váh238 330
KRUPINA 1993Bebrava232 132
KUNOV 1964Teplica133 140
LIPTOVSKÁ MARA  1975Váh53360 500
ĽUBOREČ1986Ľuboreč143 780
MÁLINEC1993Ipeľ5326 621
MIKŠOVÁ II.1967Beňovský potok22150
MôŤOVA1957Slatina203 598
NITRIANSKE RUDNO1954Nitrica193 730
NOSICE1958Váh3235 900
NOVÁ BYSTRICA1989Bystrica6532 800
ORAVA  1953Orava48345 900
PALCMANSKÁ MAŠA  1954Hnilec3411 050
POČÚVADLO 1779Štefultov30745
ROZGRUND 1744Vyhniansky potok30576
RUŽÍN I.  1968Hornád6359 000
RUŽÍN II.  1972Hornád273 700
RUŽINÁ1973Teplička2214 760
STARINA1987Cirocha5059 900
TEPLÝ VRCH1981Blh125 280
TURČEK1996Turiec6610 800
TVRDOŠÍN  1978Orava234 700
VEĽKÁ DOMAŠA1967Ondava35187 500
VEĽKÁ RICHŇAVSKÁ1740Rychňavský potok23770
VEĽKÉ UHERCE1969Drahožica151 100
VIHORLAT (ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA)1966Laborec, Čierna voda14334 000
VLČIA DOLINA    1952Dobšinský potok27185
VEĽKÁ VODÁRENSKÁ  1510 1023
ŽILINA1998Váh1518 200

 

Zoznam všetkých slovenských priehrad registrovaných v ICOLD - pdf