Komplex troch vodných stavieb Krpeľany – Sučany – Lipovec tvorí prvú, najvyššie položenú derivačnú kaskádu na Váhu, ktorá využíva hrubý spád toku 54,5 m. Regulačným prvkom kaskády je nádrž Krpeľany s celkovým projektovaným objemom nádrže 8,33 mil. m3. Voda akumulovaná v nádrži vytvára podmienky na špičkovú prevádzku vodných elektrární Krpeľany – Sučany – Lipovec. Od vodnej elektrárne Krpeľany vedie pravostranný derivačný kanál dĺžky 17,2 km, na ktorom sú vybudované vodné elektrárne Sučany a Lipovec. Derivačný kanál ústí do Váhu pod obcou Lipovec, neďaleko Dubnej skaly. Pri kapacite kanála 210 m3.s-1 a celkovom hydraulickom spáde 54,5 m dosahuje skupina vodných elektrární tejto hornovážskej kaskády špičkový výkon 90 MW. Všetky elektrárne sú od roku 2008 plne automatizované, prevádzkované v bezobslužnom režime, diaľkovo ovládané z dispečerského centra HED v Trenčíne. Komplex vodných stavieb spolu s derivačným kanálom bol vybudovaný v rokoch 1951 až 1960. Generálnym projektantom bol Vodoprojekt, neskôr Hydroprojekt Bratislava, hlavným dodávateľom bol Váhostav, n. p. Žilina a Hydrostav, n. p. Bratislava.