XXXVIII. PRIEHRADNÉ DNI 2024

Odborná konferencia

Medzinárodná odborná konferencia XXXVIII. PRIEHRADNÉ DNI 2024, ktorá sa bude zaoberať najmä problematikou bezpečnosti vodných stavieb, ich starnutím, rekonštrukciami, vodnými nádržami v spektre klimatických zmien, či významom vodných nádrží pri hospodárení s vodou sa uskutoční:

Kedy:  24. - 26. septembra 2024

Kde: HORNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY

 

Podrobnejšie informácie k odbornej konferencii nájdete v priloženom cirkulári.